Personopplysninger
Alle som handler i vår internettbutikk må legge igjen en del personopplysninger og godkjenne at vi lagrer og bruker disse til å fullføre vår kundeoppfølging. Hemne Helseprodukter  håndterer alle personopplysninger på sikrest mulig måte.
 Vi utleverer kun dine personopplysninger til tredjepart dersom det er behov for:

• Kontroll av kredittverdighet
• Lovbestemte tilfeller
• Når du selv har gitt samtykke