Om oss


Personalet du møter i vår butikk har kompetanse til å gi personlig råd og veiledning om utstyr og hjelpemidler.

Noen oppsøker Hemne Helseprodukter etter henvisning fra lege, andre oppsøker oss på egen hånd.
Vi har eget samtalerom der du kan snakke uforstyrret om du ønsker det. Disse samtalene koster ingenting.

Vi har taushetsplikt og behandler alle opplysninger konfidensielt.
Ansatte
Signy Waage

Daglig leder

Oddlaug Lysklett

Regnskapsansvarlig
Butikkmedarbeider
Unni Hellem Bakke

Stomiansvarlig
Hjelpepleier
Butikkmedarbeider
Randi Myren
Renhold